வாசிக்கும் பழக்கம் ஓர் மனிதனை முழு மனிதனாக மாற்றிவிடும்

ஜூன் 15, 2022
  ஒருகோடி கிடைத்தால் என்ன செய்வீர்கள் என்று கேட்டபோது, *ஒரு நூலகம் கட்டுவேன்* என்று பதிலளித்தாராம் மகாத்மா... தனிமைத்தீவில் தள்ளப்பட்டால் என...
0 Comments
Read
Blogger இயக்குவது.