மரக்கறிகளின் ஆங்கில - தமிழ் பெயர்கள் (English to Tamil Translation)

Vegetable Tamil-English Names


A

Amaranth

முளைக்கீரை

Artichoke

கூனைப்பூ

Ash Gourd, Winter Melon

நீர்ப் பூசணிக்காய், கல்யாணப் பூசணிக்காய்

Asparagus

தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு

B

Beans

விதையவரை

Beet Root

செங்கிழங்கு, அக்காரக்கிழங்கு

Bitter Gourd

பாகல், பாகற்காய்

Black-Eyed Pea, Cowpea

காராமணி, தட்டாப் பயறு

Black-Eyed Peas

தட்டைப்பயறு

Bottle Gourd

சுரைக்காய்

Broad Beans

அவரைக்காய்

Broccoli

பச்சைப் பூக்கோசு

Brussels Sprouts

களைக்கோசு

C

Cabbage

முட்டைக்கோசு, முட்டைக்கோவா

Capsicum / Bell Pepper

குடை மிளகாய்

Carrot

மஞ்சள் முள்ளங்கி, குருக்கிழங்கு

Cauliflower

பூக்கோசு, பூங்கோசு, பூக்கோவா

Celery

சிவரிக்கீரை

Chilli, Green Chilli

பச்சை மிளகாய்

Chilli, Red Chilli

சிவப்பு மிளகாய், வற்றல் மிளகாய்

Cilantro

கொத்தமல்லி

Cluster Beans

கொத்தவரை

Cluster Beans, French Beans

கொத்தவரங்காய்

Collard Greens

சீமை பரட்டைக்கீரை

Colocasia

சேப்பங்கிழங்கு

Coriander

கொத்தமல்லி

Corn, Indian Corn, Maize

மக்காச் சோளம்

Cucumber

வெள்ளரிக்காய்

Curry Leaf

கறிவேப்பிலை

D

Drum Stick

முருங்கைக்காய்

E

Eggplant, Aubergine, Brinjal

கத்தரிக்காய், கத்திரிக்காய்

Elephant Yam

கருணைக்கிழங்கு

F

Fenugreek leaves

வெந்தயகீரை

French Beans

நாரில்லா விதையவரை

G

Garlic

பூண்டு, வெள்ளைப் பூண்டு

Ginger

இஞ்சி

Gogu

புளிச்ச கீரை

Gooseberry

நெல்லிக்காய்

Green Beans

பச்சை அவரை

I

Ivy Gourd, Little Gourd

கோவைக்காய்

K

Kale

பரட்டைக்கீரை

King Yam

ராசவள்ளிக்கிழங்கு

Kohl Rabi

நூல்கோல்

L

Lady’S Finger

வெண்டைக்காய்

Leafy Onion

வெங்காயக் கீரை

Leek

இராகூச்சிட்டம்

Lettuce

இலைக்கோசு

Lotus Root

தாமரைக்கிழங்கு

M

Mushroom

காளான்

Mustard Greens

கடுகுக் கீரை

O

Olive

இடலை

Onion

வெங்காயம்

P

Parsley

வேர்க்கோசு

Peas

பட்டாணி

Peppermint Leaves

புதினா

Plantain

வாழைக்காய்

Plantain

வாழைக்காய்

Plantain Flower

வாழைப் பூ

Plantain Stem

வாழைத்தண்டு

Potato

உருளைக்கிழங்கு

Pumpkin

பூசணிக்காய், பரங்கிக்காய்

R

Radish

முள்ளங்கி

Red Carrot

செம்மஞ்சள் முள்ளங்கி

Ridge Gourd

பீர்க்கங்காய்

S

Snake Gourd

புடல், புடலங்காய்

Snake Gourd, Pointed Gourd

புடலங்காய்

Spinach

பசலைக்கீரை, முளைக்கீரை

Spring Onion

வெங்காயத்தடல்

Squash Gourd

சீமைப்பூசனி(க்காய்)

Sweet Potato

சர்க்கரைவள்ளிக்கிழங்கு

T

Tapioca

மரவள்ளி(க்கிழங்கு)

Tomato

தக்காளி

Turnip

கோசுக்கிழ‌ங்கு

Y

Yam

சேனைக்கிழங்கு

Z

Zucchini

சீமைச் சுரைக்காய்
Blogger இயக்குவது.