சிறுவர் தமிழ் படிக்க வேண்டியதன் விஞ்ஞான அர்த்தம்


சிறுவர் தமிழ் படிக்க வேண்டியதன் விஞ்ஞான அர்த்தத்தை சொல்லும் இந்த குறும்படத்தை பார்த்து ஒருவர் திருந்தினாலும் வெற்றி தானே. (பார்த்தபின் பகிரவும்)
Blogger இயக்குவது.