பன்னீர் மசாலா இலங்கையில் சமைக்கும் முறை!

பன்னீர் மசாலா
சுவையான பன்னீர் மசாலா இலங்கையர் சமையல் அறையிலிருந்து.
Blogger இயக்குவது.