புத்தரின் பெயரால் அட்டூளியம்


புத்தம் சரணம் கச்சாமி
புனித பெளத்தத்தின் குருவின்
மதங் கொண்ட வன்முறை பாரீர்
மதகுருவின் மனிநிலை பாரீர்


https://www.youtube.com/watch?v=B__LupZEWuc

https://www.youtube.com/watch?v=uhfSB1WnaYY

https://www.youtube.com/watch?v=40glgOreeOM

Blogger இயக்குவது.